Optimerar hemsidor

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en hemsida till företaget att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på exempel Google. Eftersom rangordningen av hemsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel optimera den bedömning av en hemsida som sökmotorerna gör genom att vår webbyrå i Stockholm genomför ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.


sökmotoroptimering


Kontakt angående seo

Anlita oss för optimering av hemsida